Úterý 30/10/2007

AFA kemp 2007

www.antifa.czRok se s rokem sešel a další ročník tradičního antifašistického tábora je za námi. Pojďme se podívat, jaký byl AFA camp v roce 2007.

Letošní kemp proběhl během posledního slunečného víkendu 5. – 7. října. Páteční večer byl věnován příjezdu účastníků na místo konání campu a organizačním záležitostem. Byla představena základní pravidla fungování campu a proběhla diskuse o průběhu tábora. Prázdné žaludky zaplnila studená veganská večeře. Právě veganská strava, vařená pro všechny účastníky campu, byla jedním z výrazných pozitiv akce a připomenutím, že práva zvířat by neměla být žádnému antifašistovi lhostejná. Na závěr dne se promítal film The Fourth World War (4. světová válka) zabývající se problematikou současných sociálních hnutí.

Část účastníků AFA kempu na nedalekém letišti

Dle hesla “proti fašismu silou i rozumem“ byl antifašistický camp plný odlišných aktivit zaměřujících se na různé možnosti antifašistického boje, od přímých konfrontací neonacistů až po informační kampaně. Hlavní den programu, sobota, byl zaplněn přednáškami, semináři a workshopy, které byly rozděleny na praktickou a teoretickou část. V teoretické části se nabízely přednášky na široké spektrum témat jako např. Zabezpečení počítače, Zapatistické hnutí, Historie Werwolfů, Rasa a rasismus, Tipy a triky při zadržení, Antifašistická organizace a praxe, Autonomní nacionalismus nebo prezentace skupiny zabývající se osvobozením zvířat. V praktické části jsme se mohli přiučit prvkům z bojových sportů a navštívit streetart workshop. Společnou částí bylo představení monitoringu lokálních skupin, které podaly ostatním základní informace o hlavních osobnostech neonacistického hnutí a jejich aktivitách v daném regionu. Nechyběla ani antifašistická distribuce s nabídkou tiskovin, placek, triček, samolepek, letáků, plakátů aj. materiálů. Završením celého dne pak byla Antifa “disco“ party s plným parketem bavících se antifašistů a antifašistek.

Program byl sestaven do několika bloků, aby každý mohl navštívit části, které ho zajímají. I tak bylo při daném množství přednášek a seminářů takřka nemožné shlédnout nebo si zkusit vše. Vzkaz organizátorům příštího ročníku tedy je - pro příští ročník by bylo dobré kemp roztáhnout do více dní, aby tak vznikl větší prostor umožňující participaci na celém programu. Na nedělní dopoledne byly naplánovány přednášky, které se nestihly předchozí den, ale mnoho odjíždějících se jich už nemohlo zúčastnit, protože potřebovali stihnout své spoje.

Pro mnohé bylo potěšující množství účastníků, které se vyšplhalo až na 130 lidí, a složení, ve kterém byli jak dlouholetí aktivisté, tak úplně nové tváře, pro něž byl camp příležitostí seznámit se blíže s antifašistickým hnutím u nás. Víkend plný přednášek, seminářů a především výměny kontaktů mezi aktivisty byl pozitivní ukázkou toho, že má antifašistické hnutí stále co nabídnout, a že stále přicházejí noví lidé, kterým není lhostejné, co se děje v jejich okolí.

Nezbývá než poděkovat organizátorům za skvěle odvedenou práci a těšit se na příští ročník.

Příště můžeš přijet i ty!

Historie AFA kempů

Kemp Antifašistické akce je tradiční akce, která se koná pravidelně od roku 2000. Je dobrou příležitostí k setkání členů antifašistických skupin a sympatizantů AFA. V letních dnech a pěkném prostředí se tak mohou na jedné straně aktivní antifas informovat o svých aktivitách, vyměňovat zkušenosti a diskutovat o aktuálních tématech. Na druhé straně noví zájemci o antifašistické aktivity získají potřebné znalosti a zkušenosti pro činnost ve svém regionu. Každoročně je AFA kemp naplněn přednáškami, workshopy, diskusemi, semináři, výukou bojových umění, kulturou, zábavou a jinými společnými aktivitami.

- Fotogalerie 2006

- Fotogalerie 2005